כנרת וואלך, הרצאות העצמה  050-5848848dwkwup@gmail.com

  • Kinneret on Facebook
  • Kinnert Wallach on You Tube

*צילום תמונות - רותם דוזטס